Find os på Thaiguide på Facebook
Forsiden
Skatten i Thailand

Thailands skattesystem ligner principielt det danske med progressiv skat på indkomst, skat på rente indtægter og anden indtægt. 

Der er et bundfradrag og lidt flere forskellige typer fradrag end i Danmark.

Selvangivelse

Skatten afregnes ved at man udfylder en selvangivelse, går på et skattekontor med den inden den sidste dag i marts. Skal der betales skat tilbage betales dette kontant ved afleveringen af selvangivelsen. 

Personer med en skattepligtig indtægt under 150.000 baht betaler ingen skat. Det svarer med diverse standardfradrag til en månedlig indtægt på omkring 20.000 baht. Denne relativ høje bundgrænse betyder så at langt hovedparten af thaiere, aldrig skal betaler skat. Lønnen for ufaglært arbejde er under 7.500 baht per måned. Top skatten er 35 %.

Der afleveres omkring 10-12 milllioner selvangivelser om året ud af 65 millioner indbyggere.

Dobbeltbeskatning:

Thailand og Danmark har indgået en aftale for at undgå dobbeltbeskatning. Aftalen kan ses her:
www.rd.go.th/publish/800.0.html

Skatteprocenter og fradrag

Nedenfor er taget enkelte punkter ud af den samlede mængde skatteregler.

Alle reglerne, skat af anden indkomst end som lønmodtager, typer af fradrag og beregningsmetoder kan læses om på skattekontorets hjemmeside på www.rd.go.th/publish/6045.0.html

Forskellige oversigter over dokumenter der skal til ved aflevering af selvangivelse kan findes her.

Nye skatteprocenter og grænser trådte i kraft ved nytår 2014, hvor der er indført flere indkomst klasser. Klasserne er delt i to, dobbelt så mange klasser, hvoraf den nederste del får 5 % lavere skatteprocent end tidligere. Topskatten er sænket fra 37 til 35 %.

Indkomst skat:

(gældende fra 2014 og med tilbagevirkende kraft for skatteåret 2013)

Skattepligtig indkomst, baht

Nye skatteprocent

Tidligere satser fra 
2008 til 2013

0 - 150,000

0 %

0 %

150,001 - 300,000

5 %

10 %

150,001 - 500,000

10 %

10 %

500,001 - 750,000

15 %

20%

750,001 - 1,000,000

20 %

20 %

1,000,001 - 2,000,000

25 %

30 %

2,000,001 - 4,000,000

30 %

30 %

4,000,001 og derover

35 %

35 %

 

Skat af renteindtægter

15 %

Salg af ejendom

Henviser til linket ovenfor.

Fradrag, bl.a.

Der er forskellige bemærkninger og grænser ved disse fradrag, så kig nærmere på linket ovenfor, hvis du kende detaljerne

 

Fradrag baseret på lønnen

Personlig fradrag

Ægtefælle

Børn

Forældre over 60 år

Livsforsikring

Pensionsordning

Renter af boliglån

Sociale sikrings ordninger

Donationer til velgørenhed


Som lønmodtager vil arbejdsgiveren automatisk tilbageholde skat hver måned som i Danmark. 

Dog er det ikke skattekontoret, der laver et skattekort med fradrag og skatte procent. Her beregner det enkelte firma selv beløbet og det er ofte alene baseret på standard lønmodtager fradrag og indtægt. Har du andre fradrag skal du sikre de også er med.

Firmaet vil lave en "oplysningsseddel" ved årets udgang, hvoraf fremgår løn, anden indtægt samt betalinger til "Social Security Fond".


Redigeret: januar 2014
© Copyright 2000-2017 Thaiguide.dk
Advarsel: Ophold i Thailand er stærkt vanedannende. Afhængigheden kan ikke helbredes.