Find os på Thaiguide på Facebook
Forsiden
Indgåelse af ægteskab i Thailand

Der findes to typer vielser i Thailand. Den ene er en buddhistisk ceremoni og efterfølgende fest, som foregår f.eks. i brudens landsby eller hjem. Den anden er vielse på et amphur.

Den buddhistiske ceremoni anses for mange thaifamilier som værende nok og det viser familien og omverdenen, at man er blevet gift. Men den er ikke retsgyldig på nogen måde og vil derfor f.eks. heller ikke kunne godkendes af de danske myndigheder ved evt. besøg i Danmark, giftevisum til Thailand osv.

For at blive gift i Thailand, skal I desværre gennem en masse papirarbejde først.

Her er listet hovedpunkterne, som I skal igennem:

1: Have ægteskabsattest fra din hjemkommune.

2: Udfylde oplysningsskema fra ambassaden i Bangkok.

3: Have en ægteskabsattest fra ambassaden på engelsk og thai.

4: Attesten fra ambassaden skal legaliseres af det thailandske udenrigsministerium.

5: Så er I klar til at blive gift på et "Ampur"!

6: Indberetning til de danske myndigheder. Vielsesattesten skal oversættes og legaliseres.

Det kan virke som en stor mundfuld, men er ikke værre end I sagtens selv kan klare det. Der er ikke nødvendigt med et thailandske ægteskabsbureau eller advokat.
 

Her er retninglinierne fra Den Danske Ambassade i Bangkok: 
(per maj 2017 - link til Ambassadens information findes nederst på siden.)

Giftermål i Thailand skal indgås på et lokalt distriktskontor ("amphur"), hvilket svarer til et dansk rådhus. En vielse i en kirke, en moské eller ved en munkeceremoni er ikke retsgyldig i Thailand og dermed heller ikke i Danmark.

 

For at en dansk statsborger kan indgå ægteskab i Thailand, kræver de thailandske myndigheder, at ambassaden udsteder en attest på engelsk og thailandsk, der bekræfter den danske statsborgers navn, nationalitet, pasnummer, udstedende pasmyndighed, adresse i Danmark, stilling og indtægt, navn og alder på børn fra tidligere forhold, samt at vedkommende er ugift. Desuden opgives navne og adresser på 2 referencer (kontaktpersoner) i Danmark.

 

Ønsker du at indgå ægteskab i Thailand, skal du derfor:

A.
1. Udfylde ambassadens oplysningsskema til brug for indgåelse af ægteskab i Thailand. Klik her (eksternt link til ambassadens info for at finde det senest skema).  

2. Kontakt din hjemkommune i Danmark (seneste hjemkommune, hvis du er bosat i udlandet) med henblik på at få udstedt en ægteskabsattest (singlecertifikat eller bopælsattest med civilstand kan ikke benyttes). Bemærk venligst, at en ægteskabsattest har en gyldighed på 4 måneder.

3. Sende følgende originale dokumenter til ambassaden alternativt henvende dig på ambassaden medbringende følgendeoriginale dokumenter: 

a. Oplysningsskema, jfr. pkt.1, behørigt udfyldt. 

b. Ægteskabsattest udstedt af kommunen i Danmark, jfr. pkt. 2.

c. Pas. 

d. Lønseddel (den seneste) eller anden lignende dokumentation for indkomst, f.eks. pensionsmeddelelse eller evt. årsopgørelse. Hvis du er bosiddende i Thailand og uden arbejde, bedes du i stedet forevise din thailandske bankbog. Nogen garanti for, at myndighederne accepterer dette som tilstrækkelig dokumentation for forsøgerevne, kan ambassaden dog ikke give.  

e. Er du bosiddende i Thailand og registreret af myndighederne her (har du f.eks. arbejdstilladelse eller andet), vil vi desuden gerne se dokumentation for, hvorledes myndighederne har stavet dit navn på thailandsk. Det samme gælder hvis du har børn, som har en thailandsk fødselsattest.

 

f. Kopi af din kærestes ID-kort eller pas.

Ekspeditionstid for udstedelse af attesten er 2-3 dage. 

Ambassaden opkræver gebyr for udstedelse af attesten, jfr. "gebyrer" (eksternt link til ambassaden). Husk at gebyret skal betales kontant i thailandske Baht.

 

Det understreges, at det ikke er nødvendigt for sagsbehandlingen at hyre et thailandsk ægteskabsbureau eller en thailandsk advokat.


B.
Ambassadens attest skal derefter legaliseres i legaliseringskontoret i det thailandske udenrigsministerium:

Legalisation Division
Department of Consular Affairs
Ministry of Foreign Affairs
123 Chaeng Wattana Road
Bangkok 10210


Tel: +66 (0) 2572 8442 (kun thailandsk) eller +66 (0) 2 575 1058, +66 (0) 2 575 1059 (fra kl. 8.30 – kl. 14.30)

 

eller Det Thailandske Udenrigsministeriets call center Tlf. nr.: +66 (0) 2 981 7171 Fax: +66 (0) 2 575 1054

Åbningstider : 08.30 - 14.30 hrs. (Lukket lørdag, søndag og helligdage)

 

E-mail: consular04@mfa.go.th

 

Ved internationale opkald undlad "0".

 

Legaliseringskontorets sagsbehandlingstid er efter det oplyste 2-3 arbejdsdage.

For den gode ordens skyld skal vi oplyse, at ambassaden ikke kan bistå med at få attesten legaliseret i det thailandske udenrigsministerium.

 

C.

Herefter kan du og din kæreste blive gift på et hvilket som helst distriktskontor ("amphur"). Ambassaden plejer dog at anbefale, at man bliver gift i Bangkok eller i de større byer, da distriktskontorerne her er bedre kendt med ambassadernes attester. Der skal ikke bestilles tid i forvejen. 

Distriktskontoret vil opkræve et mindre gebyr for registrering af ægteskabet. Selve registreringen skal ske i overværelse af 2 vidner og hvis ikke I er ledsaget af familie eller venner, som kan være vidner, vil distriktskontoret erfaringsmæssigt, mod et mindre honorar, kunne bistå med at stille de to vidner. 

D.  
Husk efterfølgende at indberette giftermålet til folkeregisteret i din hjemkommune i Danmark. 

Til brug herfor skal din thailandske vielsesattest oversættes til engelsk, og både original og oversættelse skal først 

1. legaliseres i det thailandske udenrigsministerium:

Legalisation Division
Department of Consular Affairs
Ministry of Foreign Affairs
123 Chaeng Wattana Road
Bangkok 10210

Tel: +66 (0) 2572 8442 (kun thailandsk) eller +66 (0) 2 575 1058, +66 (0) 2 575 1059 (fra kl. 8.30 – kl. 14.30)

 

eller

Det Thailandske Udenrigsministeriets call center Tlf. nr.: +66 (0) 2 981 7171 Fax: +66 (0) 2 575 1054

Åbningstider : 08.30 - 14.30 hrs. (Lukket lørdag, søndag og helligdage)

 

E-mail: consular04@mfa.go.th

 

Ved internationale opkald undlad "0".

 

Legaliseringskontorets sagsbehandlingstid er efter det oplyste 2-3 arbejdsdage.


2. og derefter skal ægtheden af det thailandske udenrigsministeriums underskrift bekræftes af ambassaden. For legaliseringen betales et gebyr.

Bemærk at vi forbeholder os ret til at afvise at legalisere en oversættelse, som er behæftet med betydningsforstyrrende fejl, trods det at den allerede måtte være legaliseret i herværende udenrigsministerium.


---

Kilde:
Direkte link til siden om indgåelse af ægteskab i Thailand: thailand.um.dk

Redigeret: december2013
© Copyright 2000-2017 Thaiguide.dk
Advarsel: Ophold i Thailand er stærkt vanedannende. Afhængigheden kan ikke helbredes.